Dla kandydatów - IS  

   

Formularz logowania  

   

Wymagania dla kandydatów

WYMAGANIA FORMALNE

Kandydaci na studia powinni spełniać podstawowe wymagania:

  • posiadać wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia);
  • posiadać podstawową wiedzę i  umiejętności informatyczne.

 

Aby rozpocząć studia kandydat musi przedstawić:

  •     Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych poświadczone odpowiednim odpisem lub kopią dyplomu.
  •     Podanie o przyjęcie na studia (wzór podania znajduje się w dziale "dokumenty do pobrania").
  •     Kwestionariusz osobowy (wzór podania znajduje się w dziale "dokumenty do pobrania").
  •     Kserokopie dowodu osobistego
   
© Studia Podyplomowe | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2014